Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kontakt@adwokatgebka.pl

+48 506 758 539

Logo serwisu.

Oskar Gębka Kancelaria Adwokacka

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

Logo serwisu.

Wycena

Wycena

Rozmiar tekstu

A

A

A

Cennik Kancelarii Adwokackiej 

W ramach naszej codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, aby dostosować naszą ofertę do wymagań naszych klientów przy zachowaniu wysokich standardów świadczonej pomocy prawnej. 

Każda powierzona sprawa przez klienta traktowana jest indywidualnie, dlatego też wypracowanie cennika z góry ustalonym harmonogramem jest niemożliwe. Kierując się transparentnymi zasadami w relacjach z Naszymi klientami przed przystąpieniem do wykonania zlecenia informujemy o całkowitym koszcie związanym ze sprawą oraz informujemy o ewentualnych kosztach związanych z jej prowadzeniem.

 

Porada prawna - cena 

Koszt jednorazowej porady prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy, a także czasu jej trwania. Koszt porady prawnej udzielonej przez adwokata wacha się w granicach od 100-300 zł brutto.

W przypadu powierzenia prowadzenia sprawy przez klienta koszt udzielonej porady prawnej zostanie zaliczony na poczet honorarium związanego z prowadzeniem sprawy. 

 

Porada prawna on-line - cena

Wychodząc na przeciw klientom, którzy nie mają czasu na spotkanie w siedzibie Kancelarii.lub ich obecność nie jest wymagana przygotowaliśmy ofertę porad prawnych on-line. 

Klient zainteresowany z tego sposobu świadczenia pomocy prawnej poprzez kliknięcie na stronie głównej w "Formularz kontaktowy" i jego wypełnienie wraz z opisem sprawy, bądź wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@adwokatgebka.pl. Adwokat po zapoznaniu się z przesłanym zapytaniem przekaże koszt związany z uzyskaniem porady prawnej on-line. 

Koszt porady prawnej on-line 100-200 zł brutto. 

W przypadu powierzenia prowadzenia sprawy przez klienta koszt udzielonej porady prawnej zostanie zaliczony na poczet honorarium związanego z prowadzeniem sprawy. 

 

Opiniowanie umów - cena 

Koszt związany z opiniowaniem umów zależny jest od rodzaju umowy oraz objętości dokumentu. Opiniowanie umowy docelowo zmierzać ma do osiągnięcia efektu oczekiwanego przez klienta poprzez usunięcie wszelkich zapisów w treści umowy powodujących rozbieżności w interpretacji, a także weryfikację umowy pod kątem zabezpieczeń interesów klienta. Rzetelnie skonstruowana umowa jest punktem wyjścia do skutecznej egzekucji przysługujących roszczeń w przyszłych postępowaniach sądowych, w sytuacji gdy strona przeciwna / kontrahent / przedsiębiorca uchyla się od ich realizacji. 

Wychodząc na przeciw klientom, którzy nie mają czasu na spotkanie informujemy, iż istnieje możliwość wykonania usługi prawnej - opiniowania poprzez przesłanie wiadomości wraz z opisem stanu faktycznego, zeskanowanego dokumentu podlegającego opiniowaniu i oczekiwań w stosunku do zapisów umowy na adres e-mail: kontakt@adwokatgebka.pl. Adwokat po zapoznaniu się z przesłanym opisem stanu faktycznego i dokonaniu wstępnej analizy umowy przekaże koszt związany z realizacją usługi opiniowania. 

Koszt sporządzenia standardowej opinii wacha się w granicach 250 zł -450 zł brutto. 

W przypadku zaistnienia w przyszłości sporu wynikającego z umowy, która była poddana przez Nas opiniowaniu i konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego przez klienta w sytuacji zlecenia przez klienta reprezentacji przed Sądami  koszt sporządzenia opinii zostanie zaliczony na poczet należnego honorarium z tytułu reprezentacji. 

 

Pisma procesowe - cena 

Klientów zainteresowanych sporządzeniem projektu pozwu, środka odwoławczego w postaci apelacji / zażalenia / skargi, wniosku informujemy, iż koszt sporządzenia uzależniony jest od koniecznego nakładu pracy adwokata do ich wykonania oraz terminu w jakim muszą zostać przygotowane.

 

Sprawy o zapłatę - cena 

W przypadku pozwów, których celem jest uzyskanie świadczenia pieniężnego, bądź uzyskanie prawa odzwierciedlającego wartość mogącą zostać wyrażoną w formie pieniężnej koszt sporządzenia pozwu i reprezentacji przed sądem zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy. Pewną wskazówką dla klientów co do kosztów minimalnych związanych ze sprawą mogą być kwoty wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Honorarium zostało uzależnione od wartości przedmiotu sporu, zaś stawki minimalne wynoszą: 

1) do 500 zł – 120 zł; 

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł; 
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł; 
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł; 
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł. 
Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT 23 % 
Dokładny koszt sporządzenia pozwu i reprezentowanie klienta przed sądem adwokat będzie mógł określić po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy. 
Zainteresowanych zleceniem prowadzenia sprawy zapraszamy do siedziby Kancelarii, bądź do złożenia zapytania za pośrednictwem e-mail: kontakt@adwokatgebka.pl.
Wycena sprawy jest bezpłatna i niezobowiązująca.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Logo serwisu.
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.