Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kontakt@adwokatgebka.pl

+48 506 758 539

Logo serwisu.

Oskar Gębka Kancelaria Adwokacka

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

Logo serwisu.

Zakres usług

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Rozmiar tekstu

A

A

A

PRAWO CYWILNE


Prawo cywilne to gałąź prawa, z którą każdy z Nas styka się na co dzień zawierając umowy i nabywając prawa. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji kolizji interesów w ramach zawartych umów, nieprawidłowości w ich wykonaniu, a nawet całkowitego braku ich wykonania, co powoduje liczne komplikacje. 

Prawo cywilne reguluje również tematykę własności nieruchomości, posiadania, ograniczonych praw rzeczowych, zobowiązań i prawo spadkowe. 

Kancelaria w ramach świadczonych usług wsparła wiedzą i doświadczeniem setki Klientów zwiększając szansę uzyskania dla Nich korzystnych rozstrzygnięć. Podejmując się prowadzenia sprawy:

 • przeprowadzamy wnikliwą analizę stanu faktycznego,
 • przedstawiamy klientom najoptymalniejsze rozwiązania problemu,
 • informujemy w sposób rzetelny klienta o "bilansie zysków i strat" przed wytoczeniem powództwa 

Kancelaria podejmie się: 

 • reprezentowania klienta bez względu na to, po której stronie postępowania bierze udział (powód/pozwany ; wnioskodawca / uczestnik)

 Oferta Kancelarii obejmuje następujący zakres usług

 • udzielanie porad prawnych,
 • analizę stanu sprawy (klient przynosi wszystkie dokumenty związane ze sprawą celem uzyskania informacji, czy na ich podstawie może dochodzić roszczeń, zabezpieczyć swoje prawa),
 • przygotowujemy projekty pism pozaprocesowych: umowa, ugoda, wezwania,
 • przygotowujemy projekty pism procesowych: pozew, wniosek, sprzeciw od nakazu zapłaty [upominawczy / nakazowy], sprzeciw od wyroku zaocznego, odpowiedź na pozew, apelacja, zażalenie, skarga, wnioski o udzielenie zabezpieczenia,
 • reprezentujemy Klientów przed Sądami i innymi instytucjami,
 • reprezentujemy Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego,

Kancelaria z sukcesami reprezentowała klientów w następujących sprawach o

 • zapłatę
 • odszkodowanie 
 • zadośćuczynienie 
 • rozwód
 • alimenty 
 • podział majątku 
 • zasiedzenie nieruchomości 
 • ustanowienie służebności m.in drogi koniecznej
 • ochronę prawa własności nieruchomości
 • ochronę posiadania 
 • wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości / lokalu 
 • eksmisję 
 • zniesienie współwłasności 
 • stwierdzenie nabycia spadku 
 • dział spadku 
 • zachowek 
 • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów
 • ubezwłasnowolnienie 
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Logo serwisu.
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.