Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kontakt@adwokatgebka.pl

+48 506 758 539

Logo serwisu.

Oskar Gębka Kancelaria Adwokacka

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

Logo serwisu.

Zakres usług

Odszkodowanie / Zadośćuczynienie

Odszkodowanie / Zadośćuczynienie

Rozmiar tekstu

A

A

A

ODSZKODOWANIE / ZADOŚĆUCZENIENIE


Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia będących następstwem: 

 • wypadku komunikacyjnego 
 • błędu medycznego 
 • naruszenia praw pacjenta 
 • wypadku przy pracy 
 • szkód rolniczych 
 • naruszenia dóbr osobistych
 • czynów niedozwolonych np. pobicia, znęcania się 
 • ograniczenia prawa własności nieruchomości np. ustanowienie służebności przesyłu, drogi koniecznej 
 • niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy 
 • z innych tytułów np. zalane mieszkanie 

Kancelaria w ramach świadczonych usług wsparła wiedzą i doświadczeniem setki Klientów uzyskując korzystne dla Nich rozstrzygnięcia. Podejmując się prowadzenia sprawy:

 • przeprowadzamy wnikliwą analizę stanu faktycznego,
 • przedstawiamy klientom najoptymalniejsze rozwiązania problemu,
 • informujemy w sposób rzetelny klienta o "bilansie zysków i strat" przed wytoczeniem powództwa 

Jaka jest róznica między odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem ?

Odszkodowanie to roszczenie o zapłatę szkody majątkowej, która należy się poszkodowanemu od sprawcy szkody, ewentualnie od osoby która ponosi odpowiedzialność za osobę wyrządzającą szkodę.
Odszkodowanie ma charakter kompensacyjny, a więc powinno pokrywać szkodę rzeczywistą jak również utracone korzyści. 
Odszkodowanie nie może być wyższe od szkody faktycznie wyrządzonej tylko stanowić jej wyrównanie. W pewnych sytuacjach wysokość dochodzonego odszkodowania może zostać zaniżona, gdy: 

 • wynika to z ustawy lub zawartej pomiędzy stronami umowy 

 • w sytuacji przyczynienia się poszkodowanie do powstania albo zwiększenia szkody 

Zadośćuczenienie to roszczenie o zapłatę za doznaną krzywdę (szkoda niemajątkową) za cierpienie fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Zadośćuczynienie pełni funkcję materialnego wyrównania niematerialnej krzywdy. Ustalenie wysokości należnego zadośćuczynienia jest niezwykle trudne, bowiem nie ma uniwersalnych  algorytmów do wyliczenia świadczenia, ani nie ma uniwersalnych tabelek zawierających przedział kwotowy co do rodzaju danego zdarzenia. 
Doświadczenie uczy, że nie ma dwóch jednakowych sytuacji, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, dlatego też przy ustalaniu wysokości należnego zadośćuczynienia należy ustalać: 

1) intensywność odczuwać cierpień fizycznych i psychicznych na poszczególnych etapach po zaistnieniu zdarzenia 

2) zakres doznanych obrażeń 

3) charakter doznanego uszczerbku (trwały / długotrwały ) 

4) wpływu zdarzenia na codzienne funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym osoby poszkodowanej 

5) wiek poszkodowanego

6) stan zdrowia osoby poszkodowanej bezpośrednio przed zdarzeniem 

Wykazanie powyższych informacji Sąd nie dokonuje z urzędu, zaś inicjatywa w tym zakresie leży tylko i wyłącznie w gestii osoby poszkodowanej, dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć się w fachową pomoc osoby posiadającej doświadczenie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. 

 

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Logo serwisu.
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.