Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kontakt@adwokatgebka.pl

+48 506 758 539

Logo serwisu.

Oskar Gębka Kancelaria Adwokacka

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

Logo serwisu.

Zakres usług

Rozwód / Separacja

Rozwód / Separacja

Rozmiar tekstu

A

A

A

ROZWÓD / SEPARACJA


 

W ramach świadczonych usług Kancalaria oferuje klientom pomoc prawną polegającą na doradztwie, sporządzaniu pozwu / pism procesowych i reprezentacje klientów na każdym etapie postępowania w sprawach o rozwód / separacje. 

Doświadczenie pokazuje, że podjęcie wewnętrznej decyzji przez jednego z małżonków o tym, iż dalsze trwanie w małżeństwie nie ma sensu niejednokrotnie jest poprzedzone przykrym zdarzeniem, bądź całym ciągiem zdarzeń na większej przestrzeni czasu (np. zdrada małżeńska, znęcanie się fizyczne / psychiczne). Niejednokrotnie, w przypadku dojścia do przekonania przez jednego z małżonków, że nie chce już kontynunować małżeństwa powstają liczne obawy o to: 

 • jak małżeństwo wpłynie na  dzieci ?
 • Komu Sad przyzna opiekę nad dziećmi ?
 • Jak uregulować kontakty z dzieckiem/-ćmi ? 
 • Jak dam radę finansowo utrzymać dziecko/-i  ? 
 • Jak zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe ? 
 • Jak odzyskać/podzielić pieniądze, które wspólnie były inwestowane ? 

Prawda jest taka, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi na powyższe, ani wiele innych pytań, które wymagają każdorazowo omówienia z klientem jego indywidualnej sytuacji osobistej / finansowej.

Doświadczenie zawodowe pokazuje, że niejednokrotnie pomiędzy decyzją o zakończeniu małżeństwa, a skierowaniem pozwu o rozwód/separację klient ma możliwość "przygotowania" się do przyszłej rozprawy rozwodowej, natomiast rzesza klientów z powodu różnych przyczyn niekiedy drastycznych są zmuszeni do opuszczenia wspólnego miejsca zamieszkania "na biegu" i potrzebują zabezpieczenia swoich praw natychmiast. 


Powyższe rozważania pokazują, że postępowanie rozwodowe / separacja jest tematyką złożoną, wymagającą każdorazowo indywidualnego podejścia do sprawy uwzględnieniają sytuację osobistą w jakiej klient się znajduje.

W ramach pomocy prawnej pomagamy dobrać odpowiednią taktykę procesową, aby wdrożyć optymalne rozwiązania adekwatne do potrzeb celem zabezpieczenia Państwa interesów na potrzeby postępowania rozwodowego / separacji, a także późniejszych postępowań w przedmiocie podziału majątku wspólnego. 


Kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu / separacji ? 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż samo wniesienie pozwu o rozwód nie wystarczy do uzyskania orzeczenia, w którym Sąd orzeknie o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód. Wskazać należy, iż niezbędne jest wykazanie w treści pozwu przesłanek warunkujących jego orzeczenie: 

 •  zupełny rozkład pożycia
 • trwały rozkład pożycia 

Wskazane powyżej przesłanki muszą występować łącznie, czyli brak stwierdzenia którejkolwiek z Nich powoduje brak mozliwości orzeczenia rozwodu. 

Z języka prawniczego na potoczny znaczy to tyle, iż małżeństwo funkcjonuje jedynie "na papierze", strony nie współżyją fizycznie, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego (osobny budżet, każdy płaci za siebie itd.) oraz taki stan rzeczy utrzymuje się od dłuższego czasy. Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, iż sądy powszechne uznają trwały rozkład jeżeli stan rzeczy utrzymuje się ok. 6 miesięcy (niektóre sądy podchodzą do tematu bardziej liberalnie i uznają, że 3 miesiące jest wystarczającym okresem).

Natomiast, jeżeli chodzi o separacje to przesłanki obowiązują jak przy rozwodzie z tą różnicą, iż nie musi zaistnieć przesłanka trwałości rozkładu pożycia. 

 

Kiedy nie zostanie uwzględnione roszczenie o orzeczenie rozwodu / separacji ? 

W przypadku rozwodu ustawodawca przewidział następujące przesłanki, których zaistnienie powoduje  konieczność oddalenia powództwa:

 • orzeczenie rozwodu spowoduje, iż ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
 • orzeczenie rozwodu stoi w sprzeczności z ogólnie pojmowanymi zasadami współżycia społecznego 
 • żądanie orzeczenia rozwodu zostało zgłoszone przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi z małżonków wyrazi zgodę, albo odmowa wyrażenia zgody przez małżonka pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego 

W zakresie separacji zakres przesłanek do uznania, iż orzeczenie separacji jest niedopuszczalne jest znacznie węższy, aniżeli przy rozwodzie ograniczając jedynie do sytuacji, w której orzeczenie separacji mogłoby narazić dobro wspólnych małoletnich dzieci 

 

Jaka jest różnica w skutkach między rozwodem / separacją ? 

Orzeczenie separacji ma takie same skutki jak orzeczenie rozwodu z drobnymi wyjątkami: 

 • prawomocne orzeczenie rozwodu jest nieodwracalne w skutkach, natomiast po prawomocnym orzeczeniu separacji na zgodny wniosek małżonków separacja może zostać zniesiona. 
 • po orzeczeniu rozwodu każda ze stron może zawrzeć kolejny związek małżeńki, natomiast w przypadku orzeczenia separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć małżeństwa 
 • prawomocne orzeczenie rozwodu umożliwia małżonkowi rozwiedzionu, który zmienił nazwisko wskutek zawarcia związku małżeńskiego może powrócić do nazwiska przed zawarciem związku małżeńskiego jeżeli w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku złoży przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, ewentualnie konsulem złoży stosowne oświadczenie. W przypadku orzeczenia separacji powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego jest niemożliwy. 

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Oskar Gębka

Kancelaria Adwokacka

Logo serwisu.
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.